AI-plagieringsverktyg kontrollerar både plagieringspoängen för ditt innehåll och om det är AI-genererat. Om ditt innehåll taggas som AI-genererat av AI-plagieringsverktyg trots att du inte använder AI i ditt innehåll, vill vi att du ska veta att AI-innehållsdetektorer inte ger 100% korrekta resultat. Dessutom kan en del AI-genererat innehåll upptäckas som mänskligt skapat av AI-plagieringskontroller.

I den här artikeln kommer vi att undersöka hur AI-innehållsdetektorer fungerar och bästa praxis för att undvika AI-plagiering.

TL;DR

 • AI-plagiatkontrollanter används för att upptäcka om innehåll är skrivet av människor och om det är plagierat.
 • AI-innehållsdetektorer har inte en 100% korrekt detekteringsfrekvens och kan göra fel.
 • Om du vill undvika AI-plagiatkontrollanter bör du undvika att använda repetitiva fraser och använda ett innehållsfokuserat AI-verktyg med funktioner som parafrasering.
 • TextCortex är en innehållsfokuserad AI-assistent som är utformad för att utföra en mängd olika skrivuppgifter på ett människoliknande och högkvalitativt sätt.
 • Du kan skanna ditt innehåll och undvika plagiering genom att använda TextCortex Plagiarism Checker.

Vad är ett AI-innehåll?

AI-innehåll är text, ljud eller visuella medier som genererats av artificiell intelligens. Det kan handla om långa artiklar, essäer, annonser copy, e-postmeddelanden, bilder och till och med videor. Innehållet genereras av AI med hjälp av tekniker som maskininlärning, neurala nätverk och naturlig språkbehandling.

Hur man kringgår AI-detektering

Hur fungerar AI-detektering?

AI-innehållsdetektorer kan analysera om AI eller människor har skapat ett visst innehåll. Precis som AI-innehållsgeneratorer bygger AI-innehållsdetektorer också på teknik som stora språkmodeller, maskininlärning och naturlig språkbehandling. På så sätt kan de identifiera om ett visst innehåll är skapat av AI eller människor.

Hur fungerar AI-detektering?

Hur exakta är AI:s innehållsdetektorer?

En av nackdelarna med att använda AI-innehållsdetektorer är att de inte alltid ger korrekta resultat. Precis som de kan upptäcka AI-genererade texter, kan de också upptäcka människogenererade texter som AI-genererade. Några av anledningarna till detta är att texten innehåller repetitiva fraser, ovanlig grammatik eller att AI-innehållsdetektorn har begränsad tränad data.

Ska jag undvika AI-genererat innehåll?

Om du vill att ditt innehåll ska rankas högt i Googles sökresultat behöver du inte alltid undvika AI-genererat innehåll. Google utvärderar ditt innehåll baserat på dess användbarhet, oavsett om det är AI-genererat eller inte.

Om ditt innehåll är i en form som får människor att spendera pengar eller ger en guide om produkten/tjänsten, bör det inte vara AI-genererat. AI bör inte skriva detta innehåll eftersom det kräver personlig erfarenhet, expertis och tillförlitlighet. Eftersom AI inte har någon personlig erfarenhet kan det vilseleda och minska tillförlitligheten i ditt innehåll. Du bör till exempel undvika AI-textgeneratorer för ämnen som hälsa, husdjursskötsel och ekonomi.

Ett annat ämne där du bör undvika AI-genererat innehåll är akademisk användning. Akademiskt innehåll, t.ex. uppsatser och forskningsrapporter, bör skrivas av människor eftersom de syftar till att förmedla information till läsarna. AI-genererade uppsatser och forskningsrapporter kan innehålla fel och ge läsarna felaktig information. Men det betyder inte att du helt ska undvika att använda AI, du kan använda AI-verktyg som AI-parafraser, AI-plagiatkontroll och grammatik- och stavningskontroll för dina akademiska skrifter.

Bästa praxis för att undvika plagiering 

Även innehåll som inte är AI-genererat kan märkas som AI-genererat av AI-plagiatkontrollanter. Om du inte vill att ditt innehåll ska upptäckas av AI-plagiatkontrollanter kan du använda följande metoder.

Använd inte upprepande fraser och idéer

Låga AI-innehållsgeneratorer använder repetitiva fraser och idéer för att öka ordantalet i resultatet. Om det finns repetitiva fraser i ditt innehåll kommer det att upptäckas som AI-genererat av AI-plagiatkontrollanter, även om det är skapat av en människa. Av den anledningen bör du undvika repetitiva meningar och fraser när du skapar ditt innehåll.

Utgång för parafras

AI-plagiatkontrollanter kan märka dina robot- och spammiga stycken som AI-genererade. För att undvika detta kan du använda ett högkvalitativt AI-parafraseringsverktyg som ersätter ditt stycke med ett människoliknande. Dessa verktyg förbättrar både den övergripande kvaliteten på ditt innehåll och hjälper dig att undvika AI-plagiatkontrollanter.

Inkludera både AI och dina egna meningar

Om du bara använder AI-genererat innehåll kommer det oftast att leda till att du upptäcks av AI-plagiatgranskare. Eftersom AI-genererat innehåll inte kan förmedla några känslor kommer det dessutom att leda till att ditt innehålls lästid minskar.

Istället för att bara använda AI-genererat innehåll, kan du blanda både AI och din egen stil för att producera mycket läsvärt och intressant innehåll. Syftet med ditt innehåll är att ge läsaren användbar information och vägledning. Du kan skapa högkvalitativt och korrekt innehåll genom att kompensera för de saknade delarna av AI med dina egna ord.

Ge detaljerade uppmaningar

Alla AI-verktyg producerar högre kvalitet och mer exakta resultat när de får en mer detaljerad uppmaning, och AI-skrivverktyg är inget undantag. För att få perfekta resultat måste du ge AI-verktygen beskrivande och detaljerade instruktioner. Du kan förbättra kvaliteten på resultatet och undvika plagiering genom att använda ord som "människoliknande" i din uppmaning.

Be bara inte ett AI-verktyg att skapa innehåll och sedan sätta punkt för dagen.

Använd en innehållsfokuserad AI

Även om vissa kostnadsfria AI-verktyg, som ChatGPT-3.5, genererar resultat av standardkvalitet, måste du använda innehållsfokuserade AI-verktyg för att producera högkvalitativt, informativt, korrekt och användbart innehåll.

Innehållsfokuserade AI-verktyg är utbildade för att generera människoliknande innehåll. Detta ger dem en stor fördel i innehållsgenereringen jämfört med andra AI-verktyg och gör att du ofta kan undvika AI-plagiatgranskare. Istället för att bara generera några meningar genererar innehållsfokuserade AI-verktyg meningar som erbjuder värde för läsarna.

TextCortex - Din personliga skrivassistent

TextCortex är en AI-driven kreativ partner som utformats särskilt för kreativa yrkesgrupper som marknadsförare, copywriters, frilansare och entreprenörer. Den integreras sömlöst med ditt arbetsflöde och erbjuder en verktygslåda med avancerade skriv- och researchfunktioner på över 25 språk.

Vår plattform är anpassningsbar och enhetsoberoende, byggd med en personlig intelligensupplevelse som anpassar sig till din kommunikationsstil, din unika kunskap och dina behov. Detta gör att du kan minska din skrivtid med över 73%, hantera stora uppgifter med lätthet och skapa högkvalitativt innehåll utan fel. Med TextCortex blir dina idéer omedelbart genomförbara, vilket omvandlar din kreativitet till produktivitet.

TextCortex Skrivande funktioner

TextCortex levereras med en toolbar för att stödja sina användare i olika skrivuppgifter. TextCortex Toolbar erbjudanden:

 • Parafraserare och omskrivare
 • Flytande
 • Tone Changer
 • Förenkla
 • Kreativ
 • Expander
 • Sammanfattare

Dessutom kommer TextCortex med 100+ AI templates utformade för skrivuppgifter inom olika branscher. Dessa templates täcker olika kategorier, från akademiskt liv till marknadsföring. Några av de mest populära TextCortex templates inkluderar:

 • Kontroll av plagiat
 • Grammatikkontroll på nätet
 • Hook Generator för uppsatser
 • AI Assistent för författare
 • Verktyg för AI-synonymer
 • Verktyg för omformulering
 • Blog Post Författare

och så mycket mer. Alla TextCortex's templates kan generera utdata på över 25 språk.

Dessutom innehåller TextCortex Zeno Assistant, som du kan använda i ordbehandlare online. Zeno Assistant har funktioner som kan stödja olika delar av din skrivprocess, från att generera uppföljningsmeningar till att skapa utdata.

ZenoChat - din personliga assistent för konversation

TextCortex erbjuder ZenoChat, den konversations-AI som du alltid har önskat dig. ZenoChat är en assistent som har människoliknande konversationsförmåga och kan användas från textgenerering till research.

Genom att använda ZenoChats webbsökfunktion kan du aktivera den för att generera utdata med hjälp av de senaste internetdata. Dessutom har denna funktion Scholar-alternativet som gör att du kan undersöka peer-reviewed källor.

Du kan anpassa ZenoChat helt och hållet med våra funktioner Individual Personas och Knowledge Bases. Med vår funktion Individual Personas kan du ställa in ZenoChats stil och tonläge. Med vår Knowledge Bases-funktion kan du ladda upp eller ansluta de data som ZenoChat använder för att generera utdata.

Skanna ditt innehåll med TextCortex Plagiatkontroll

Vi erbjuder en Plagiatkontroll till våra användare som gör det möjligt för dem att testa plagiatpoängen för deras innehåll. För att använda vår Plagiatkontroll är allt du behöver göra att skapa ditt kostnadsfria TextCortex -konto, gå till vår webbapplikation, klicka på AI Editor och ange ditt innehåll. Därefter kan du skanna ditt innehåll genom att klicka på "Plagiarism Checker" längst ner till höger på skärmen.