TextCortex
Villkor för tjänster

Introduktion

Följande villkor reglerar all användning av webbplatsen TextCortex och allt innehåll, alla tjänster och produkter som finns tillgängliga på eller via TextCortex, inklusive TextCortex user management service. Tjänsterna erbjuds under förutsättning att du accepterar, utan ändring, alla villkor som finns här och alla andra driftsregler, policyer och förfaranden som kan publiceras från tid till annan på denna webbplats. Läs detta avtal noggrant innan du får tillgång till eller använder tjänsterna.

Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte få tillgång till eller använda tjänsterna. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande från TextCortex, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa villkor. Tjänsterna är endast tillgängliga för personer som är minst 18 år gamla.

Användaravtal

Allmänna villkor.

Ditt konto Om du skapar ett konto för tjänsterna är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto, och du är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med kontot. Du måste omedelbart meddela TextCortex om obehöriga användningar av ditt konto eller andra brott mot säkerheten. TextCortex är inte ansvarig för dina handlingar eller försummelser, inklusive skador av något slag som uppstår till följd av sådana handlingar eller försummelser. Du måste vara en människa. Konton som registrerats av "bots" eller andra automatiserade metoder är inte tillåtna. Du måste ange ditt fullständiga namn, en giltig e-postadress och all annan information som begärs för att kunna slutföra registreringsprocessen. Du får inte bryta mot någon lag i din jurisdiktion eller i USA (inklusive men inte begränsat till upphovsrätts- eller varumärkeslagar) när du använder tjänsterna. Du får inte skapa mer än ett konto.

Betalning och förnyelse.

Valfria betaltjänster, t.ex. extra kapacitet, finns tillgängliga på tjänsterna (alla sådana valfria tjänster är en "uppgradering"). Genom att välja en uppgradering samtycker du till att betala TextCortex de månatliga eller årliga prenumerationsavgifter som anges för den uppgraderingen (ytterligare betalningsvillkor beskrivs nedan).

Betalningar kommer att debiteras i förskott den dag du registrerar dig för en uppgradering och kommer att täcka användningen av uppgraderingen under en månads- eller årsabonnemangsperiod, enligt din begäran. Uppgraderingsavgifterna är inte återbetalningsbara.

För att förhindra bedrägerier kan vi tillfälligt stänga av ditt konto efter en uppgradering för att utföra en manuell verifiering.

Automatisk förnyelse.

Om du inte meddelar TextCortex före utgången av den tillämpliga prenumerationsperioden att du vill avbryta en uppgradering, kommer din uppgraderingsprenumeration att förnyas automatiskt och du tillåter oss att samla in den då gällande årliga eller månatliga prenumerationsavgiften för en sådan uppgradering (samt eventuella tillämpliga skatter) med hjälp av ett kreditkort eller annan betalningsmekanism som vi har registrerat för dig.

TextCortex. Avgifter och betalning.

Genom att registrera dig för en betald TextCortex -plan samtycker du till att betala TextCortex de månatliga eller årliga prenumerationsavgifter som publiceras på webbplatsen från och med när du registrerade dig för tjänsterna. Tillämpliga avgifter faktureras från och med den dag då ditt betalkonto upprättas och i förväg för att använda de betalda tjänsterna. Din månatliga eller årliga prenumeration förnyas automatiskt om du inte säger upp den. TextCortex förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor och avgifter efter trettio (30) dagars skriftligt meddelande till dig. Om inget annat anges inkluderar priserna inte skatter. TextCortex kan ändra det belopp som debiteras för en pågående prenumeration om vi enligt lag är skyldiga att ta ut nya skatter.

Avbokningar och återbetalningar.

TextCortex erbjuder en 5-dagars pengarna-tillbaka-garanti för vissa abonnemang som en del av vårt åtagande att vara ett samvetsgrant företag. Vi är dock inte skyldiga att utfärda en återbetalning av någon anledning.

Du kan när som helst säga upp ditt konto via e-post till TextCortex eller i avsnittet Inställningar i din kontrollpanel för fakturering. Om du avbryter betalda tjänster kommer avbokningen att träda i kraft i slutet av din nuvarande faktureringsperiod. Därefter kommer TextCortex att upphöra att debitera dig för betalda tjänster och inaktivera ditt betalda konto.

Stöd.

Tjänsterna inkluderar tillgång till e-postsupport. "E-postsupport" innebär möjligheten att göra förfrågningar om teknisk support via e-post när som helst (med rimliga ansträngningar från TextCortex att svara inom tre arbetsdagar) om användningen av tjänsterna. All TextCortex -support kommer att tillhandahållas i enlighet med TextCortex standardpraxis, förfaranden och policyer.

Marknadsföring.

Genom att skapa ett konto ger du TextCortex en evig och världsomspännande licens att använda ditt företags namn och logotyp(er) enbart för TextCortex:s marknadsförings- och försäljningsinsatser, t.ex. att lista dig som en TextCortex -kund på webbplatsen. Du kan när som helst återkalla denna licens genom att meddela TextCortex via e-post.

Överträdelse av upphovsrätt.

När TextCortex ber andra att respektera sina immateriella rättigheter respekterar man andras immateriella rättigheter. Om du anser att material som finns på eller länkas till av TextCortex bryter mot din upphovsrätt, uppmanas du att meddela TextCortex. TextCortex kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive när det krävs eller är lämpligt genom att ta bort det material som gör intrång eller inaktivera alla länkar till det material som gör intrång. TextCortex kommer att avsluta en besökares åtkomst till och användning av tjänsterna om besökaren under lämpliga omständigheter konstateras vara en upprepad intrångsgörare av TextCortex :s eller andras upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter.

Immateriella rättigheter.

TextCortex överför inte till dig någon immateriell egendom från TextCortex eller tredje part, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom förblir (mellan parterna) enbart hos TextCortex. TextCortex, TextCortex -logotypen och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med TextCortex, eller tjänsterna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör TextCortex eller TextCortex licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med tjänsterna kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av tjänsterna ger dig ingen rätt eller licens att reproducera eller på annat sätt använda TextCortex eller tredje parts varumärken.

Användningslicens.

Enligt denna licens får du inte: För att bygga en liknande eller konkurrerande tjänst; anpassade licenser är dock tillgängliga för återförsäljare - kontakta oss för att få veta mer. På något sätt som bryter mot någon tillämplig federal, statlig, lokal eller internationell lag eller förordning (inklusive, utan begränsning, lagar om export av data eller programvara till och från USA eller andra länder). I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att exponera dem för olämpligt innehåll, be om personligt identifierbar information eller på annat sätt. Att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte överensstämmer med detta avtal. Att utge sig för att vara eller försöka utge sig för att vara TextCortex, en anställd på TextCortex , en annan användare eller någon annan person eller enhet (inklusive, utan begränsning, genom att använda e-postadresser som är kopplade till någon av de ovannämnda). Att delta i något annat beteende som begränsar eller hindrar någons användning eller njutning av webbplatsen, eller som enligt vår bedömning kan skada TextCortex eller webbplatsens användare eller utsätta dem för ansvar.

Dessutom samtycker du till att inte:

- Använda webbplatsen på ett sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra webbplatsen eller störa andra parters användning av webbplatsen, inklusive deras förmåga att delta i aktiviteter i realtid via webbplatsen.

- Använda någon manuell process för att övervaka eller copy något av materialet på webbplatsen eller för något annat otillåtet ändamål utan TextCortex:s föregående skriftliga medgivande.

- Använda någon anordning, programvara eller rutin som stör webbplatsens funktion.

- införa virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.

- Försöka få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa delar av webbplatsen, servern som webbplatsen lagras på, eller någon server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen.

- Attackera webbplatsen genom en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

- Försök att dekompilera eller göra om ingenjörskonst av någon programvara som finns på webbplatsen. På annat sätt försöka störa webbplatsens funktion.

Din licens att använda tjänsterna ska automatiskt upphöra om du bryter mot något av dessa förbud eller begränsningar och kan när som helst avslutas av TextCortex efter eget gottfinnande.

Användning av konto.

Du bär både ansvar och juridiskt ansvar för alla tillämpningar och användningar av tjänsterna och dokumentationen som du får tillgång till, antingen direkt eller indirekt, oavsett om sådan tillgång eller användning är tillåten enligt eller i strid med detta avtal.

Du kommer att hållas kommersiellt ansvarig för allt som dina auktoriserade användare gör eller inte gör som bryter mot detta avtal, som om du vore direkt ansvarig. Du ska göra rimliga ansträngningar för att göra alla auktoriserade användare medvetna om detta avtals bestämmelser som är tillämpliga på den auktoriserade användarens användning av tjänsterna och ska se till att de auktoriserade användarna följer dessa bestämmelser.

Kontodelning och underlicensiering

‍Dufår inte dela ditt konto med andra eller underlicensiera åtkomst till tjänsterna utan föregående skriftligt tillstånd från TextCortex. Varje plats är avsedd att användas av en enskild person. Organisationer kan aktivera ett kontosystem med flera betalda platser. Kontakta oss gärna om du behöver diskutera anpassade licensarrangemang - vi är alltid glada att hitta en lösning som fungerar för alla!

‍Fairanvändning och misstänkt aktivitet

‍Viförbehåller oss rätten att övervaka aktivitetsnivån på konton och att inaktivera konton som belastar våra system på ett ovanligt eller överdrivet sätt, för att säkerställa en högkvalitativ upplevelse för alla användare. Vi ber dig att använda vår plattform på ett ansvarsfullt sätt och undvika all aktivitet som kan betraktas som missbruk. Om du har unika behov av stora volymer kan vi diskutera dem och hitta ett arrangemang som stöder ditt användningsfall.TextCortex definierar orättvis användning som kontoaktivitet som väsentligt överskrider den genomsnittliga volymen för den genomsnittliga TextCortex -användarbasen och våra typiska kunder. Detta kan visa sig genom ett alltför stort antal förfrågningar, dataöverföringar, lagringsutnyttjande eller andra mätvärden som tyder på användningsmönster som skiljer sig avsevärt från normen.

Automatiserade interaktioner

‍Tjänsternaär endast avsedda för direkt användning av mänskliga användare. All obehörig automatiserad interaktion med plattformen, t.ex. genom robotar, skript, scrapers eller andra programmatiska åtkomstmetoder är strängt förbjuden. Vi bygger verktyg för att stärka och öka mänsklig kreativitet och produktivitet, inte för att ersätta den med obevakade system.

Förändringar.

TextCortex förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera detta avtal för att se om det har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till tjänsterna efter det att ändringar i detta avtal har publicerats innebär det att du godkänner ändringarna. TextCortex kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via tjänsterna (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska omfattas av villkoren i detta avtal.

Uppsägning.

TextCortex kan säga upp din tillgång till alla eller delar av tjänsterna när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning, med omedelbar verkan. När det gäller ett betalt konto kommer TextCortex att återbetala den oanvända delen av ditt förbetalda abonnemangsbelopp inom trettio (30) dagar, vilket kommer att betalas till samma betalningsmetod som du använde för att öppna kontot. Om du vill säga upp detta avtal kan du helt enkelt sluta använda tjänsterna. Alla bestämmelser i detta avtal som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, avsnitt 7, 11, 12 och 14.

Ansvarsfriskrivning för garantier.

Tjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick". TextCortex och dess leverantörer och licensgivare frånsäger sig härmed alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke överträdelse. Varken TextCortex eller dess leverantörer och licensgivare garanterar att tjänsterna kommer att vara felfria eller att tillgången till dem kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner från, eller på annat sätt erhåller innehåll eller tjänster via, tjänsterna efter eget gottfinnande och på egen risk Begränsning av ansvar. Under inga omständigheter kommer TextCortex, eller dess leverantörer eller licensgivare, att vara ansvariga med avseende på något ämne i detta avtal enligt avtal, försumlighet, strikt ansvar eller annan juridisk eller rättvis teori för:

(i) eventuella särskilda skador, tillfälliga skador eller följdskador;

(ii) kostnaden för upphandling av ersättningsprodukter eller -tjänster;

(iii) för avbrott i användningen eller förlust eller förvanskning av data, eller

(iv) för alla belopp som överstiger de avgifter som du betalat till TextCortex enligt detta avtal under den tolv (12) månaders period som föregår orsaken till talan.

TextCortex har inget ansvar för eventuella fel eller förseningar på grund av omständigheter som ligger utanför eller inte ligger inom deras rimliga kontroll. Ovanstående ska inte gälla i den mån det är förbjudet enligt tillämplig lag.

Allmänt uttalande och garanti.

Du försäkrar och garanterar att (i) din användning av tjänsterna kommer att vara i strikt överensstämmelse med TextCortex :s sekretesspolicy, med detta avtal och med alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive, utan begränsning, alla lokala lagar eller förordningar i ditt land, din stat, din stad eller andra statliga områden, avseende online-beteende och godtagbart innehåll, och inklusive alla tillämpliga lagar avseende överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du är bosatt), och (ii) din användning av tjänsterna kommer inte att inkräkta på eller förskjuta någon tredje parts immateriella rättigheter.

Skadestånd.

Du samtycker till att hålla TextCortex, dess entreprenörer, dess licensgivare och deras respektive chefer, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla krav och kostnader, inklusive advokatkostnader, som uppstår till följd av din användning av tjänsterna, inklusive men inte begränsat till ditt brott mot detta avtal.

Tillämplig lag.

Alla frågor som rör webbplatsen och detta avtal och alla tvister eller anspråk som härrör från eller är relaterade till detta (i varje fall, inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk), ska regleras av och tolkas i enlighet med de interna lagarna i delstaten Berlin.

Senast ändrad: 10 april 2024

Vårt företags adress:

TextCortex AI UG

c/o WeWork

Kemperplatz 1 10785 Berlin

Tyskland