TextCortex AI
Tryck

Information i enlighet med § 5 i telemedielagen (TMG)

Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt)

Adress: Kemperplatz 1 10785 Berlin, Tyskland

c/o WeWork

E-post: contact at textcortex.com
Webbplats: https://textcortex.com
Företrädda av Dominik Benjamin Roger Lambersy, Ceyhun Afsin Derinbogaz,
Berlin Charlottenburg
Handelsregisternummer HRB 233350 B

Momsregistreringsnummer i enlighet med § 27 a i mervärdesskattelagen: DE 347 0487 06

Ansvarsskyldighet för innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Enligt lagstadgade bestämmelser är vi dessutom ansvariga för vårt eget innehåll på dessa webbsidor. Observera i detta sammanhang att vi följaktligen inte är skyldiga att enbart övervaka tredje parts överförda eller sparade information eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Våra skyldigheter att avlägsna eller blockera användningen av information enligt allmänt tillämpliga lagar påverkas inte av detta enligt §§ 8-10 i telemedielagen (TMG).

Ansvarsskyldighet för länken

Ansvaret för innehållet i externa länkar (till tredje parts webbsidor) ligger enbart hos de som driver de länkade sidorna. Inga överträdelser var uppenbara för oss vid tidpunkten för länkningen. Om vi skulle få kännedom om eventuella lagöverträdelser kommer vi att ta bort respektive länk omedelbart.

Upphovsrätt

Våra webbsidor och deras innehåll omfattas av tysk upphovsrättslag. Varje form av användning, reproduktion eller bearbetning av upphovsrättsligt skyddade verk på våra webbsidor kräver, om det inte uttryckligen är tillåtet enligt lag (§ 44a ff. i upphovsrättslagen), ett förhandsgodkännande från respektive rättighetsinnehavare. Enskilda reproduktioner av ett verk är endast tillåtna för privat bruk och får därför varken direkt eller indirekt tjäna pengar. Obehörigt utnyttjande av upphovsrättsskyddade verk är straffbart (§ 106 i upphovsrättslagen).

EU:s tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Du hittar vår e-postadress i det rättsliga meddelandet ovan.

Tvistlösning på konsumentområdet/universell skiljenämnd

Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

Motstånd mot reklammejl

Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av kontaktuppgifter som publicerats i samband med krav på lagliga meddelanden på webbplatsen för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta särskilda rättsliga åtgärder om oönskat reklammaterial, t.ex. skräppost, tas emot.